‘iPad-scholen’ in Nederland gestart

 

Iedere basisschoolleerling met een iPad naar school. Dat gebeurt op de zogenaamde iPad-scholen. Inmiddels zijn er al een paar geopend en eind dit jaar moeten het er twaalf zijn. Als het aan Onderwijs voor Nieuwe Tijd (O4NT) ligt worden dat er alleen maar meer.

Nieuwe leermethode

Het doel van deze scholen? Een basisonderwijs dat beter moet gaan functioneren. Alle leerlingen krijgen een iPad voor op school en thuis. Vervolgens krijgen ze leerdoelen waarop de kinderen worden beoordeeld, maar hoe ze deze doelen bereiken is aan hen. De nieuwe leermethode is zo ingericht dat kinderen ook zelf dingen kunnen leren die niet in de klas behandeld worden.

Toekomst

De lestijden en vakanties zijn flexibeler en er ligt een grotere nadruk op technologische kennis en vaardigheden. Initiatiefnemer van het project is Maurice de Hond: “Kinderen moeten voorbereid worden op de wereld van 2030, niet op de wereld van gisteren.” De meningen over het project zijn nogal verdeeld, want sommige mensen vinden dat de lesmethode uitvoeriger zou moeten worden getest, voordat kinderen eraan deelnemen.

 
 
 
 
 
 
Privacy Policy