Vervolg op De Nieuwe Wildernis nu in de bioscoop

 

In 2013 kwam de film De Nieuwe Wildernis uit, over de Oostvaardersplassen. De film van regisseur Mark Verkerk trok bijna 700.000 bezoekers naar de bioscoop, die zich verwonderden over de beelden van pasgeboren kalveren, wilde paarden en kleurrijke vogels.

Het produceren van de film was een flinke klus: “Onze cameramensen hebben weer, wind, bittere vrieskou en hitte doorstaan om de bijzondere opnames te kunnen maken”, vertelde hij destijds. De film zorgde voor enorme stijgingen in het aantal bezoekers van diverse natuurparken en een vervolg op de film kon dan ook niet uitblijven.

Holland: Natuur in de Delta

Daarom kwam ongeveer 2 jaar na het uitbrengen van De Nieuwe Wildernis de film Holland: Natuur in de Delta uit. Deze film koppelt het gedrag van dieren aan de historische ontwikkeling van het Nederlands waterbeheer en besteedt aandacht aan het Nederlandse rivieren- en kustgebied. Wat betreft stijl borduurt Holland: Natuur in de Delta duidelijk zichtbaar voort op zijn voorganger. Opnieuw voorziet Bob Zimmerman in de spectaculaire beelden van orkestrale ondersteuning en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de brede mogelijkheden die de nieuwe digitale camera bieden. Meteen in de proloog haalt regisseur Mark Verkerk alles uit de kast met timelapse-opnamen, die laten zien hoe veranderlijk de waterstanden en stromingen in de delta zijn.

De voice-overs zijn ingesproken door Carice van Houten en Bram van der Vlugt. Van Houten heeft de verhaallijn over de historische achtergronden van het deltagebied voor haar rekening genomen, Van der Vlugt bespreekt vooral het dierenleven. Zo zijn de 2 verhaallijnen goed uit elkaar te houden. Door de koppeling van het gedrag van dieren aan de historische ontwikkeling van de Nederlandse delta heeft de film een iets ander karakter dan De Nieuwe Wildernis. Het educatieve aspect krijgt meer aandacht, maar dat staat liefhebbers van fraaie natuurbeelden zeker niet in de weg om van deze film te genieten.

 
 
 
 
 
 
Privacy Policy